Productievergelijkingen

We vergelijken uw productiecijfers op 3 manieren.

  1. De werkelijke cijfers
  2. De berekende cijfers
  3. KNMI-instralingscijfers

1. De werkelijke cijfers

Bij de vergelijking op basis van werkelijke cijfers wordt de productie van de genoemde periode (maand, kwartaal of jaar) gedeeld door het piekvermogen van uw systeem (kWh per KWp) vergeleken met die van de optimaal (zuidwaarts) georiënteerde systemen.

Er zijn diverse factoren bij de aanleg bepalend voor de productiepotentie van uw systeem. Die factoren veranderen niet meer, maar maken wel dat uw systeem om die reden nooit de hoogst mogelijke productie per Watt Piek zal halen

Die factoren zijn:          

  • oriëntatie. Een oost of westwaarts gericht systeem produceert per Watt Piek minder dan een zuidwaarts gericht systeem.
  • locatie. Niet op iedere plaats in Nederland wordt dezelfde productie per Watt Piek gehaald.
  • hellingshoek. De best mogelijke hellingshoek voor zonnepanelen is ca 350. Een 100 % vlak of verticaal gericht systeem zal minder kWh’s per Watt Piek produceren.
  • leeftijd. De garantie op de meeste panelen geeft aan dat de productie na 25 jaar 20 % minder zal zijn dan toen het systeem nieuw was. Een afname van 0,8 % per jaar dus. De werkelijke afname (degeneratie) ligt op ca 0,5 % per Jaar.

2. De berekende cijfers

Bij de vergelijking op basis van berekende productiecijfers worden de opbrengsten van de zonnestroominstallaties teruggerekend naar de optimale situatie. Teruggerekend dus naar wat de zonnestroominstallaties het eerste jaar onder de beste omstandigheden hadden opgebracht onder de weersomstandigheden (zoninstraling) van het betreffende jaar. Dat doen we met alle zonnestroominstallaties omdat we het gemiddelde willen weten (dat is de B-norm), en we rekenen ook de opbrengsten van uw zonnestroominstallatie terug (dat noemen we de B-productie).

Het terugrekenen naar de optimale situatie in het eerste jaar doen we om oudere en nieuwere zonnestroominstallaties, en minder gunstig en gunstiger opgestelde zonnestroominstallaties met elkaar te kunnen vergelijken.

De B-norm is voor ons dus een belangrijke graadmeter; als uw zonnestroominstallatie hier te veel vanaf wijkt kan het zijn dat er een probleem is, bijvoorbeeld een kapotte omvormer, een uitgevallen string zonnepanelen, of het kan tijd zijn voor een wasbeurt. Als de afwijking groter is dan -5% (standaardinstelling) dan wordt u hierover geïnformeerd door middel van een waarschuwingsmail, zodat u kunt (laten) onderzoeken of er iets mis is met uw zonnestroominstallatie.

3. KNMI-instralingscijfers

Bij de vergelijking met KNMI-instralingscijfers, wordt van het bij U dichtstbijzijnde KNMI-weerstation berekend wat met de daar door de zon ingestraalde energie aan productie mogelijk is. Daarmee wordt uw productie vergeleken. Als Uw systeem midden tussen 2 of meer KNMI-weerstations in zit, wordt de gemiddelde instraling gebruikt.