Productievergelijkingen

We vergelijken uw productiecijfers op 3 manieren.

  1. De werkelijke cijfers
  2. De gecorrigeerde cijfers
  3. KNMI-instralingscijfers

1. De werkelijke cijfers

Bij de vergelijking op basis van werkelijke cijfers wordt de productie van de genoemde periode (maand, kwartaal of jaar) gedeeld door het piekvermogen van uw systeem (kWh per KWp) vergeleken met die van de optimaal (zuidwaarts) georiënteerde systemen.

Er zijn diverse factoren bij de aanleg bepalend voor de productiepotentie van uw systeem. Die factoren veranderen niet meer, maar maken wel dat uw systeem om die reden nooit de hoogst mogelijke productie per Watt Piek zal halen

Die factoren zijn:          

  • oriëntatie. Een oost of westwaarts gericht systeem produceert per Watt Piek minder dan een zuidwaarts gericht systeem.
  • locatie. Niet op iedere plaats in Nederland wordt dezelfde productie per Watt Piek gehaald.
  • hellingshoek. De best mogelijke hellingshoek voor zonnepanelen is ca 350. Een 100 % vlak of verticaal gericht systeem zal minder kWh’s per Watt Piek produceren.
  • leeftijd. De garantie op de meeste panelen geeft aan dat de productie na 25 jaar 20 % minder zal zijn dan toen het systeem nieuw was. Een afname van 0,8 % per jaar dus. De werkelijke afname (degeneratie) ligt op ca 0,5 % per Jaar.

2. De gecorrigeerde cijfers

Bij de vergelijking op basis van gecorrigeerde productiecijfers wordt de invloed van de boven-genoemde factoren op de productie er uit gerekend. Het gecorrigeerde productiecijfer geeft de productie aan die u zou halen als uw systeem 100 % op Zuid, op de beste plek in Nederland, onder de best mogelijke hellingshoek, helemaal nieuw was. Alle negatieve factoren zijn daarin dus uitgeschakeld, om het vergelijk eerlijk te maken.

3. KNMI-instralingscijfers

Bij de vergelijking met KNMI-instralingscijfers, wordt van het bij U dichtstbijzijnde KNMI-weerstation berekend wat met de daar door de zon ingestraalde energie aan productie mogelijk is. Daarmee wordt uw productie vergeleken. Als Uw systeem midden tussen 2 of meer KNMI-weerstations in zit, wordt de gemiddelde instraling gebruikt.