Marge vergoeding / Vergoedingen Energieleveranciers

Twee energieleveranciers geven de mogelijkheid tot (marge) vergoedingen voor leden die klant zijn bij betreffende energieleverancier via een overeenkomst tussen het collectief (Coöperatie of VvE) en de energieleverancier en / of (koepel-)organisatie zoals Energie Samen en de Zon Monitor. De (marge) vergoedingen van de energieleveranciers worden direct of via de (koepel-)organisatie uitgekeerd aan de aangesloten collectieven.

Betrokken Energieleveranciers

Er zijn nog twee energieleveranciers die een vergoeding uitbetalen, het gaat om (in alfabetische volgorde):

  • Greenchoice
  • om | nieuwe energie
  • Engie; Is helaas gestopt met het uitbetalen van vergoedingen per 1 januari 2022

Vergoeding

De energieleveranciers hanteren de stelregel dat een vergoeding pas wordt betaald indien een klant een jaar klant is van betreffende energieleverancier én een jaar lid is van een collectief. Indien een klant alleen stroom afneemt van de energieleverancier, wordt een halve vergoeding betaald.

De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in afspraken per energieleverancier en is op te vragen via het bestuur van het collectief.

Geen actietarief

Alle energieleveranciers stellen zich op het standpunt dat wanneer een klant gebruik maakt van een actietarief, het collectief niet in aanmerking komt voor een vergoeding.

Aanmelding t.b.v. vergoedingen

Leden die gedurende het jaar overstappen naar een van hen, moeten dit aangeven via de site van betreffende energieleverancier:

Als een lid/klant dit niet doet, kan dat consequenties hebben voor een eventuele vergoeding.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de ZonMonitor.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ZonMonitor.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ZonMonitor.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ZonMonitor.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.