Marge vergoeding / Vergoedingen Energieleveranciers

Zon op Nederland Coöperatie UA heeft met vier energieleveranciers overeenkomsten gesloten over vergoedingen voor leden die klant zijn bij betreffende leverancier. Zon op Nederland ontvangt de vergoedingen van de leveranciers. De ALV van Zon op Nederland besluit over de bestemming van deze gelden. Momenteel is het beleid dat de vergoedingen worden uitgekeerd aan de aangesloten coöperaties op basis van de vergoedingen die voor de bij hun coöperatie aangesloten leden zijn ontvangen.

Betrokken Energieleveranciers

Er zijn vier leveranciers die een vergoeding uitbetalen aan Zon op Nederland. Het gaat om (in alfabetische volgorde):

  • Engie
  • Greenchoice
  • om | nieuwe energie
  • Qurrent (Per 1 januari 2020 gefuseerd met Greenchoice)

Vergoeding

De energieleveranciers hanteren de stelregel dat een vergoeding pas wordt betaald indien een klant een jaar klant is van betreffende leverancier én een jaar lid is van coöperatie. Indien een klant alleen stroom afneemt van leverancier, wordt een halve vergoeding betaald.

De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in afspraken per leverancier en is op te vragen via het bestuur van de coöperatie.

Geen actietarief

Alle leveranciers stellen zich op het standpunt dat wanneer een klant gebruik maakt van een actietarief, de coöperatie niet in aanmerking komt voor een vergoeding.

Aanmelding tbv vergoedingen

Leden die gedurende het jaar overstappen naar een van hen, moeten dit aangeven via de site van betreffende leverancier:

Als een lid/klant dit niet doet, kan dat consequenties hebben voor een eventuele vergoeding.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Zon op Nederland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Zon op Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zon op Nederland garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zon op Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.