Laten we alle lege daken vullen met zonnepanelen!

Samen met buurtgenoten zonnestroom opwekken!

Zonne-energie voor iedereen!

Plaats samen zonnepanelen op een groot dak en profiteer collectief van de opbrengst.

Er is zonne-energie genoeg voor iedereen! Laten we samen oogsten!

Wij houden van lokale zonne-energie! Jij ook?

Investeer in de toekomst met meer zonne-energie!

Wij zijn ZonMonitor.nl, opgericht door Dick van Zadelhoff en Willem Buiter, al jarenlang actief in de wereld van de zonnestroomsystemen voor coöperaties, VvE’s en bedrijven.
Onafhankelijk van leveranciers en energiebedrijven.

Met zonmonitor.nl monitoren wij zonnestroomsystemen. We kijken dagelijks of uw systeem functioneert, rekenen uit of het aan de “norm” voldoet, en informeren U over de prestaties van uw zonnestroomsysteem.

We vergelijken met KNMI-meetdata t.a.v. instraling waaruit potentiële productie wordt berekend, en vergelijken uw systeem met het gemiddelde van de optimaal georiënteerde systemen. Door de productie uit te drukken in kWh’s per KWp (Kilowatturen per Kilowatt Piek) kunnen systemen van 1 paneel vergeleken worden met systemen van duizenden panelen.

We waarschuwen U als uw systeem achterblijft bij de voor uw systeem geldende productiepotentie. (afhankelijk van oriëntatie, hellingshoek, en locatie) Er kan technisch iets aan de hand zijn, of het kan zijn dat schoonmaken verstandig is.

We vragen een bescheiden vergoeding voor deze dienst. Neem contact op, en we bespreken of een samenwerking interessant voor U is.

Dataservices

De basisdienst is Dataservices en betreft het dagelijks uitlezen van de productie (kWh) gegevens op basis van een digitale ingang bij het meetbedrijf. Wanneer sprake is van storing, zoals bij het geheel uitblijven van productie van uw zonnepanelensysteem, zullen wij u dat via e-mail melden. De benodigde informatie voor uw project(en) is in te zien via de website van ZonMmonitor.nl.

Websiteservices

ZonMonitor.nl biedt daarbovenop mogelijkheid een website voor u te verzorgen in 4 verschillende varianten:

  1. ZonMonitor.nl levert de kWh-productie per dag via een plug-in, zodat ze in uw eigen website kunnen worden getoond. De website zelf wordt niet door ZonMonitor.nl geleverd.
  2. ZonMonitor.nl maakt voor u een kleine website van 1 pagina met daarop dagelijks de productiegegevens.
  3. ZonMonitor.nl maakt voor u een middelgrote website van maximaal 8 pagina’s met daarop dagelijks de productiegegevens en andere door u gewenste en aangeleverde informatie.
  4. ZonMonitor.nl maakt voor u een grote website van 20 pagina’s of meer met daarop dagelijks de productiegegevens en andere door u gewenste en aangeleverde informatie.

Monitoringservices

De monitoring vindt plaats via 2 routes:

  1. Benchmarking door onderling vergelijken met een basisbestand dat bestaat uit de (vrijwel) optimaal georiënteerde systemen.
  2. Benchmarking op basis van KNMI-meetdata (instralingsgegevens) van één of meerdere bij uw systeem in de buurt staande KNMI-weerstation(s).

Zonmonitor.nl gaat afhankelijk van uw wensen per maand of per kwartaal rapporteren op de volgende onderwerpen:
a. U krijgt te zien hoe uw systeem presteert t.o.v. beide bovengenoemde benchmarks.
b. U krijgt direct bericht wanneer de productie van uw systeem achterblijft bij de verwachting.
c. U krijgt in beeld wanneer het nuttig (nodig) is om te reinigen.
d. U krijgt in beeld wat het effect van reiniging op uw productie is.

Kortom het geeft u de mogelijkheid om de onderhoudscontracten met uw zonnestroominstallateur(s) te optimaliseren en onafhankelijk inzicht in de prestaties van uw zonnestroominstallatie(s).

De dataservices zijn onlosmakelijk verbonden aan onze websiteservices en onze monitoringservices. Dat wil zeggen dat dateservices wel afzonderlijk kunnen worden afgenomen, maar Website en Monitoringservices niet zonder dataservices kunnen worden afgenomen.

Geïnteresseerd?

U kunt uw interesse kenbaar maken of meer informatie opvragen bij  Willem Buiter en Dick van Zadelhoff te bereiken via het contactformulier.

Gerealiseerd via onze projecten
Totale productie sinds 31-07-2011: 46.680.581 kWh
Totale CO2 besparing sinds 31-07-2011: 25.954.403 kg
2022: 16.851.167 kWh
2021: 9.661.481 kWh
2020: 8.865.406 kWh
2019: 7.233.272 kWh
2018: 2.576.138 kWh