Wij monitoren zonnestroomsystemen. Dagelijks kijken we of uw systeem functioneert, rekenen uit of het aan de “norm” voldoet, en informeren U over de prestaties van uw zonnestroomsysteem.

We vergelijken met KNMI-meetdata t.a.v. instraling waaruit potentiële productie wordt berekend, en vergelijken uw systeem met het gemiddelde van de optimaal georiënteerde systemen. Door de productie uit te drukken in kWh’s per KWp (Kilowatturen per Kilowatt Piek) kunnen systemen van 1 paneel vergeleken worden met systemen van duizenden panelen.

We waarschuwen U als uw systeem achterblijft bij de voor uw systeem geldende productiepotentie. (afhankelijk van oriëntatie, hellingshoek, en locatie) Er kan technisch iets aan de hand zijn, of het kan zijn dat schoonmaken verstandig is.

We vragen een bescheiden vergoeding voor deze dienst. Neem contact op, en we bespreken of een samenwerking interessant voor U is.

Data Services

Alle data op één plaats.

Het dagelijks uitlezen en bewerken van de productie (kWh) gegevens op basis van een digitale ingang bij het meetbedrijf. 

De basisdienst is Data Services en betreft het dagelijks uitlezen van de productie (kWh) gegevens op basis van een digitale ingang bij het meetbedrijf. Wanneer sprake is van storing, zoals bij het geheel uitblijven van productie van uw zonnepanelensysteem, zullen wij u dat via e-mail melden. De benodigde informatie voor uw project(en) is in te zien via de website van ZonMonitor.nl. Data Services omvat de volgende activiteiten:

 1. Dagelijks uitlezen van productiegegevens (kWh’s) o.b.v. API
 2. Dagelijks bewerken van de productiegegevens naar dagopbrengsten in kWh
 3. Storingsmededeling meetdata na 4 dagen
 4. Melding 0-productie uiterlijk na 2 dagen
 5. Bewaren van de productiegegevens
 6. Basis voor monitoring, presentatie op uw website en het opstellen van schadeberekeningen
 7. Onderhouden van Zon Monitor website met daarop data in grafieken en cijfers
 8. Dialoog om de opbrengst per certificaat / zonnedeel / participatie over een zelf gekozen periode te berekenen en de meterstanden over een zelf gekozen periode te downloaden
 9. Dossierfunctie:
  • Opslag van alle belangrijke (juridische) documenten ten behoeve van het project en collectief
  • Overdracht dossier in geval van wisselingen bestuur/eigenaar
  • Tijd triggers ten behoeve van documenten die verlopen en / of vernieuwd moeten worden
  • Accordering volgens 4 ogen principe ten behoeve van kritische documenten

Website Services

Een eigen website voor uw zonnestroom project(en).

Beschikbaar in vier varianten, met weergave van uw eigen productiedata.

ZonMonitor.nl biedt daarbovenop mogelijkheid een website voor u te verzorgen in 4 verschillende varianten:

 1. ZonMonitor.nl levert dagelijks de productiegegevens via grafieken en tabellen door middel van een plug-in, zodat ze in uw eigen website kunnen worden getoond. De website zelf wordt niet door ZonMonitor.nl geleverd.
 2. ZonMonitor.nl maakt voor u een kleine website van 1 pagina met daarop dagelijks de productiegegevens.
 3. ZonMonitor.nl maakt voor u een middelgrote website van maximaal 8 pagina’s met daarop dagelijks de productiegegevens en andere door u gewenste en aangeleverde informatie.
 4. ZonMonitor.nl maakt voor u een grote website van 20 pagina’s of meer met daarop dagelijks de productiegegevens en andere door u gewenste en aangeleverde informatie.

Monitoring Services

Benchmarking en productiewaarschuwingen.

Hoe doet ons systeem het ten opzichte van andere projecten?
Moeten de ramen worden gelapt?

De monitoring vindt plaats via 2 routes:

 1. Benchmarking door onderling vergelijken met een basisbestand dat bestaat uit de (vrijwel) optimaal georiënteerde systemen.
 2. Benchmarking op basis van KNMI-meetdata (instralingsgegevens) van één of meerdere bij uw systeem in de buurt staande KNMI-weerstation(s).

Zonmonitor.nl gaat afhankelijk van uw wensen per maand of per kwartaal rapporteren op de volgende onderwerpen:
a. U krijgt te zien hoe uw systeem presteert t.o.v. beide bovengenoemde benchmarks.
b. U krijgt direct bericht wanneer de productie van uw systeem achterblijft bij de verwachting.
c. U krijgt in beeld wanneer het nuttig (nodig) is om te reinigen.
d. U krijgt in beeld wat het effect van reiniging op uw productie is.

Monitoring Services omvat de volgende activiteiten:

 1. Berekening van productie per KWp per maand en per jaar
 2. Benchmarking met Zuidwaarts georiënteerde systemen
 3. Benchmarking met KNMI-meetstations o.b.v. instralingsdata
 4. Maand of kwartaalrapportage van benchmarking
 5. Melding onderproductie op basis van grenswaarden
 6. Reinigingsadvies
 7. Vaststelling reinigingseffect

Kortom het geeft u de mogelijkheid om de onderhoudscontracten met uw zonnestroominstallateur(s) te optimaliseren en onafhankelijk inzicht in de prestaties van uw zonnestroominstallatie(s).

De steeds bredere basis van de cijfers uit Zonmonitor zijn in de afgelopen paar jaar al diverse keren gebruikt als normproductie-basis voor het opstellen van schadeberekeningen. Voor het vaststellen van gemiste productie kan de normproductie per maand uit Zonmonitor gebruikt worden. Door de lokale invloed van locatie, oriëntatie, hellingshoek en degeneratie mee te nemen, kan betrouwbaar worden vastgesteld wat een systeem had moeten produceren.

De data services zijn onlosmakelijk verbonden aan onze monitoring services. Dat wil zeggen dat data services wel afzonderlijk kunnen worden afgenomen maar monitoring services niet zonder data services kunnen worden afgenomen.

Coöperatie Services

Administratie en support.

Speciaal gericht op zonnecollectieven.
Zorgeloze uitwisseling van gegevens met energieleveranciers.

Wilt u als energiecoöperatie / VvE volledig ontzorgt worden dan kan dat met onze coöperatie services. Zonmonitor.nl biedt in aanvulling op de Data en Monitoring Services het volgende aan:

 • Administratie & Support met de volgende activiteiten:
  • Het leveren van ondersteuning bij:
   1. De ledenadministratie
   2. De energie administratie (zoals het vereffenen van de energiebelasting)
   3. Verkrijgen van margevergoedingen.
  • Het oplossen van software fouten door middel van het leveren van software support ten behoeve van de leden- en energie administratie van de coöperatie.
  • Het hebben van een Cyberverzekering ten behoeve van de leden- en energie administratie.
 • Financiële administratie (optioneel) door een gerenommeerd administratie kantoor met de volgende activiteiten:
  • Het leveren van licenties ten behoeve van Twinfield, Basecone en Vision Planner (optioneel).
  • Koppeling tussen Zonmonitor.nl en de financiële pakketten met dagelijkse synchronisatie van de debiteuren (leden), kostenplaatsen en verwerking van gegenereerde facturen.
  • De volgende activiteiten kan met als pakket afnemen of zelf doen en waar nodig ondersteuning inkopen:
   • In en verkopen worden digitaal aangeleverd. Inkopen via Basecone, verkopen via e-mailkoppeling met de Zon Monitor naar Basecone.
   • Bankmutaties via CAMT053 aanlevering.
   • Jaarrekening op basis van micro-grondslagen.
   • Aangifte omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
   • Standaard rapportage per kostenplaats 1 keer per jaar gelijk aan de jaarrekening, om het resultaat per project te vergelijken

Epex Prijs Waarschuwing Services

Op tijd op de hoogte.

Ontvang een Whatsapp bericht als de stroomprijs onder 0 gaat.

De beweeglijkheid van de Epex, betekent ook dat ie soms onder 0 duikt. Meestal op zonnige zon en feestdagen. In de laatste 1,5 jaar is dat meer dan 100 keer (uur) voorgekomen tijdens de zon-productieuren overdag. Als u uw stroom op de Epex verkoopt is het dan aantrekkelijker de productie (met de omvormer schakelaar) uit te zetten. Productie in die uren betekent vanwege de negatieve prijs namelijk dat u moet bijbetalen.

We hebben een Whatsapp-service ontwikkeld, die houdt in dat u ‘s morgens op de dag dat de prijzen op enig moment onder 0 gaan, een Whatsapp ontvangt waarin wordt aangegeven tijdens welke uren die dag de prijs negatief is. Voor deze dienst kunt u een abonnement(je) afsluiten.

Geïnteresseerd?

U kunt uw interesse kenbaar maken of meer informatie opvragen bij  Willem Buiter en Dick van Zadelhoff te bereiken via het contactformulier.

Gerealiseerd via onze projecten
Totale productie sinds 27-01-2014: 70.766.720 kWh
Totale CO2 besparing sinds 27-01-2014: 39.346.297 kg
2024: 9.713.870 kWh
2023: 19.323.226 kWh
2022: 15.452.093 kWh
2021: 9.450.132 kWh
2020: 7.897.296 kWh

ZonMonitor.nl is opgericht door Dick van Zadelhoff en Willem Buiter, al jarenlang actief in de wereld van de zonnestroomsystemen voor coöperaties, VvE’s en bedrijven. Onafhankelijk van leveranciers en energiebedrijven.